Rozkvétající dívka: hravě a zdravě o menstruaci a ženském cyklu

Možná i vás trápí otázka, jak připravit dceru na první menstruaci. Jakým způsobem jí předat všechny potřebné informace. Možná ji na toto období i navnadit a posléze ho společně uctít. Kolik z nás v pubertě zažilo opravdu hezký vstup do světa ženství? Kolik z nás první menstruaci vítalo? A kolik z nás svou menstruaci miluje dnes? Jakým způsobem můžeme u svých dcer podpořit lásku k vlastnímu tělu, k menstruaci a k ženství vůbec?

Způsobů je mnoho. Každé z nás bude vyhovovat něco trochu jiného. V tomto článku vám přiblížím svůj projekt cyklických seminářů pro děti a dospívající Rozkvétající dívka: hravě a zdravě o menstruaci a ženském cyklu. Povíme si v něm o tom, jak a kde tyto semináře probíhají, co si z nich dívky (ale i mámy odnesou) a pro koho jsou vhodné.

Stále si pamatuji své první seznámení s menstruací: jak si mě vzala babička „na slovíčko“ a vysvětlila mi technicky, co a proč mě čeká. A také svůj první pocit: Tak tohle teda fakt nechci!

Na slovíčko si nás holky vzal i třídní učitel a sdělil nám „vše potřebné“: menstruujeme proto, abychom jednou mohly mít miminko, takhle vypadá vložka, a když to na nás přijde, je potřeba větší hygieny a nesmíme se koupat.

Miminko nechci, menstruaci nechci a nechci se omezovat ani v koupání, které miluju. Co jsem se nedozvěděla z těchto dvou exkurzí do světa ženství, doháněla jsem s „Děvčátka, na slovíčko“ a Bravíčky.

A čas šel dál:

  • Po mnoha letech každoměsíčních křečí, silného krvácení, odmítání, hanby a nechtěných „krámů“, jsem se postupně do své menstruace a ženského těla zamilovala.
  • Během tří let jsem odložila veškeré menstruační pomůcky a dnes si užívám svobody volné menstruace.
  • A protože mne nesmírně baví objevovat hlubiny ženské duše, moudrost těla, a své objevy sdílet s ostatními, vstoupila jsem do ročního intenzivního výcviku k Daně-Sofii Šlancarové a v roce 2018 se ze mě stala první certifikovaná cyklická lektorka v Čechách.

Začala jsem ostatní ženy učit, jak si zamilovat svou menstruaci a ženskou proměnlivost, jak pracovat se svou proměnlivou energií, i jak využívat darů a schopností, které ženě přináší její cyklická podstata. Mnohokrát jsem od žen slyšela větu: Kdybych tohle věděla před 20 lety, když mi bylo 10/ 20/nebo i 30!

A tak jsem si řekla, že není potřeba čekat až do té třicítky a že chci téma menstruace a ženské cykličnosti šířit i mezi děti a dospívající, a to i ve školním prostředí. A tak od roku 2019 pořádám kurzy o menstruaci a ženské proměnlivosti pro děti a dospívající, a můžu tak provázet dívky na této krásné cestě za objevováním darů ženského těla. Kurzy probíhají na školách i mimo ně.

Cyklické kurzy na školách

Původní vizí bylo začít učit o menstruaci na školách. Stal se ze mne „odborník z praxe“ a v rámci programu Šablony jsem už odučila několik seminářů na školách pro děti v rozmezí 3. – 9. třída.

Na seminářích se věnujeme jednak samotné menstruaci, proč přichází, co znamená (a to nejen v rovině fyzické), jak se projevuje, ukazujeme si různé menstruační pomůcky včetně menstruačních kalhotek, kalíšku, nebo menstruační houby, a pak se také věnujeme menstruačnímu cyklu jako celku, se všemi fázemi, kterými ženské tělo během jednoho cyklu projde.

Ukazujeme si, jakou energii a schopnosti nám jednotlivé fáze přinášejí, jaké výzvy pro nás představují, a jak je můžeme využívat v osobním životě i ve škole. A protože jako dlouholetá lektorka jógy, pilates a tance pracuji ráda s tělem a osobním prožitkem, každou fázi zakoušíme všemi smysly:

Tančíme, zpíváme, malujeme, tvoříme. Používám obrázky, květiny, výzdobu, nafukovací balonky, šperky. Vyprávím, jak jsem prožívala menstruaci na začátku a dnes, jaké jsou moje zkušenosti s antikoncepcí, i o dalších věcech, které vycítím, že holky potřebují slyšet.

Fascinuje mne, jak holky intuitivně zrcadlí svým chováním jednotlivé proměny, kterými ženy během měsíce procházejí: když se bavíme o pečující a požitkářské ovulační fázi, začnou vyndávat svačiny a vzájemně je sdílet. Když přejdeme ke kreativní premenstruační fázi, začnou si navzájem zaplétat vlasy a malovat na obličej. Když se dostaneme k odpočinkové menstruační fázi, lehnou si na žíněnky.

Na každém semináři kladu důraz na vlastní prožitek, emoci, kterou to v holkách zanechá, a sdílení osobních zkušeností. Celý seminář je jedna velká oslava ženství, která má dívkám ukázat, že je v pořádku, že se neustále proměňujeme, a že je obrovským darem a krásné být ženou.

„Ahoj Katko, moc děkuji za Tvůj úžasný přístup k tomuhle opravdu těžkému tématu a za to, jak si jím ty naše holky provedla. Pro mě to byl taky krásný zážitek a opravdu se teď víc poslouchám. Celé mi to přišlo přirozené, pohodové – tak si představuji, že by se to těm holkám mělo předávat. Celý projektový den hodnotíme velmi pozitivně. Největším přínosem pro žákyně (ale i vyučující) bylo seznámení s podstatou menstruace a změnami, které jí provázejí, citlivou a dívkám přístupnou formou, možnost dalšího sebepoznání a respektování své osobnosti/těla (jak u dívek, tak vyučující), a samotná osobnost lektorky a její přirozená, otevřená a přitom respektující komunikace vůči všem zúčastněným.“

Zuzana Ferenčíková, ZŠ a MŠ Dolní Bělá, 6. – 9. třída

Cyklické kurzy pro mámy a dcery

Postupně se mi začaly ozývat i ženy z rodinných center, lektorky zájmových kroužků i účastnice mých kurzů pro dospělé, a tak jsem začala pořádat kurzy pro dívky i mimo školní prostředí.

Někdy kurz probíhá za doprovodu maminek, někdy jen pro dívky. Oboje má něco do sebe a obě možnosti jsou krásné. Když jsou holky bez maminek, ztrácejí zábrany a jsou svým způsobem uvolněnější. Také je kurz zaměřen pouze na ně.

Kurzy pro mámy a dcery jsou zas hodně zaměřené na vzájemný vztah: maminka s dcerou spolu tančí, malují si, vzájemně si vyrábí náramky, masírují se nebo se navzájem češou. Do toho procházíme pomocí všech smyslů jednotlivými fázemi a vztahujeme je na dcery i na mámy. Hodně prostoru věnujeme vzájemnému sdílení. Na konci máma dceři předává nějaký dárek.

Věřím, že největším darem pro dcery je vědomý čas strávený s mámou, a že jsou uvedeny do ženského kruhu. Že už jako malé můžou pocítit sílu a krásu ženského společenství, které není plné konkurence a pomluv, ale bezpečí, lásky, důvěry, vzájemné podpory a inspirace. A není to darem jen pro dcery, ale i pro mámy, které toto ve svém dospívání samy nezažily. Tyto kurzy jsou velice léčivé a obohacující:

Včera jsem měla tu čest provázet 10 maminek a 13 dcer zákoutími ženství a ženské cykličnosti. Je pro mne největší odměnou být u toho, když všechny běhají v kruhu a výskají, tančí s balónky, šátky a peřím. Pozorovat všechna ta objetí, dojetí a lásku v očích. Slyšet 10 sdílení, proč jsem ráda, že jsem ženou, a 13 sdílení na co se těším, až budu dospělou. Tekly mi slzy…

Od kdy jsou kurzy pro dívky vhodné?

Často dostávám otázku, od kdy je kurz pro dívky vhodný. Obecně doporučuji od 7 let, nicméně žádná spodní (ani horní) hranice neexistuje. Stává se, že dívky začnou menstruovat v 9 letech. Jsou případy, kdy se menstruace dostaví už v 7 letech. Takže není čas ztrácet čas 🙂 Nikdy není moc brzy začít dceru (vnučku, žákyni, dívku) s tímto tématem seznamovat.

Každá dívka či žena si v tom najde svoje. Ať jí jsou 4 roky, 20 nebo 50. Čím dřív se dívka s těmito tématy seznámí, tím je to pro ni přirozenější. Malé holčičky nejsou ovlivněny stereotypy a mýty o menstruaci, které stále ve společnosti panují. Vše přijímají snáze, otevřeněji a s větším nadšením než pak v pubertě.

Jsou ale samozřejmě ženy a dívky, kterým toto vzájemné sdílení a učení v rámci seminářů nevyhovuje, a radši si o tom přečtou knížku. I to je krásná cesta, jak dceru laskavě a uctivě na menstruaci připravit. Dnes se nabízí řada knížek, které prakticky, jemně i vtipně dívky s menstruací a cykličností seznamují. Stejně tak existují další pomůcky, které pomohou dceři poznat menstruaci, užívat si ji od prvních dnů a oslavit vstup do světa ženství.

O tom všem jsem napsala e-book Jak připravit dceru na první menstruaci, kde se hlouběji zabývám tím, proč a jak dceru na vstup do světa ženství připravit. Kdy a jak s tím začít. Které knížky číst podle věku dcery. Co v nich najdete a naopak nenajdete. Jakými dalšími pomůckami dceřinu menstruaci podpořit. Jak ji oslavit.

Ať ženství vaše i vaší dcery jen vzkvétá! S láskou, Katka

Katka Marešová
Jsem certifikovaná lektorka projektu Cyklická žena®, nadšená tanečnice a šťastná máma čtyř dětí. Pomáhám ženám i dívkám naučit se rozumět svému tělu a jeho proměnlivým potřebám, zamilovat si svou menstruaci, a využívat darů a schopností, které ženě přináší její cyklická podstata. Pořádám cyklické kurzy pro dospělé 4 tváře ženy i prožitkové semináře pro děti a dospívající Rozkvétající žena: Hravě a zdravě o menstruaci a ženské proměnlivosti. Jsem autorkou praktického e-booku Cyklická máma: nauč se respektovat své proměnlivé potřeby a využívat své zesílené schopnosti. Více o mně se dočtete zde>>. Kontaktovat mne můžete na katka@katkamaresova.cz. Můžeme se také potkávat v uzavřené FB skupině Cyklická máma
  • Chceš se cítit ve svém těle skvěle po celý měsíc?
  • Chceš mít doma pohodu po celý měsíc?

Pak právě pro tebe jsem napsala:

12 tipů, jak být doma v pohodě po celý měsíc